SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bely´sa verb belyste belyst, pres. belyser be·lys·er1ut­sätta för ljus fys.berget belystes av afton­solens sista strålarhan lyfte kandelabern för att belysa tavlanbelysa ngn/ngtsedan 1821efter ty. beleuchten med samma betydelse 2skapa förut­sättningar för förståelse av ngn fram­ställning, tanke­gång etc., ofta genom att ge bak­grund, konkreta exempel e.d. komm.JFRcohyponymklarläggacohyponymklargöra dokument som belyser vår historiaut­vecklingen kan belysas med några siffrorbelysa ngt/SATS (med ngt)sedan 1845Subst.:belysande, belysning