SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bely´sande adjektiv, ingen böjning be·lys·andesom skapar förut­sättningar för förståelse av ngt, ofta genom att vara konkret el. å­skådlig komm.JFRcohyponymillustrativ ett belysande exempelibl. iron.av­slöjande det är belysande att stats­ministern inte bemöter kritiken i sitt in­läggbelysande (för ngt/ngn)sedan 1850