SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
berä´kning substantiv ~en ~ar be·räkn·ing·en1bestämning av om­fattningen av ngt (mätbart) särsk. genom räkne­operationer komm.beräkningsunderlagfelberäkningränteberäkningungefärliga beräkningarberäkningar av landets energi­förbrukningberäkning (av ngt)sedan 16692försök att bestämma följderna av viss handling, ut­veckling etc. komm.tid.JFRcohyponymuträkning 2 om allt går efter beräkning är vi framme i morgondet plötsliga väder­omslaget hade de inte tagit med i beräkningensärsk. om in­riktning på egen för­delfreds­aktivisterna an­klagades för att med beräkning gå diktatorns ärenden(efter/enligt) beräkning, (med/utan) beräkningsedan 1807Lägger, som himmelsk läkning för djupa själasår, en vän, fri från beräkning, sin hand i vår, synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd – då sitter vid vår sidaen gud förklädd.Hjalmar Gullberg, ur Förklädd gud (i Kärlek i tjugonde seklet, 1933)