SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
berä`kningsgrund substantiv ~en ~er be·räkn·ings|­grund·enprincip(er) som an­vänds vid beräkning av ut­sträckningen etc. hos ngt af.kostnaden är svår att an­ge utan att redo­visa beräkningsgrundernasedan 1790