SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beskaff´enhet substantiv ~en be·skaff·en·het·enupp­sättning grund­läggande egenskaper hos före­mål etc. NollJFRcohyponymkonstitution 1cohyponymnatur 3cohyponymart 1 lokalernas beskaffenhetmarkens beskaffenhet(ngts) beskaffenhet, (av ADJ) beskaffenhetsedan 1614jfr beskaffad