SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beskri´vande adjektiv, ingen böjning be·skriv·andesom in­riktar sig på att beskriva i stället för att berätta, förklara, normera etc. mest i vetenskapliga samman­hangadmin.språkvet.vetenskapl.JFRcohyponymdeskriptivcohyponymberättande beskrivande geometrien beskrivande fram­ställningen beskrivande svensk grammatiksedan 1850