SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bet`sla verb ~de ~t bet·slarförse (häst) med betsel jordbr.hästarna väntade, sadlade och betsladebetsla (av/på) ngtsedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossariumfornsv. bezla Subst.:vbid1-118031betslande, vbid2-118031betsling