SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
betänk´sam adjektiv ~t ~ma be·tänk·samm·are(tveksam och) benägen att om­pröva eller att inte acceptera ngt admin.komm.JFRcohyponymbesinningsfullcohyponymeftertänksam många är betänksamma mot att svara på frågor från telefonintervjuareofta som förskönande om­skrivningmiss­tänksam kunden blev betänksam när han såg bilens under­redebetänksam (mot/över) ngt/att+V/SATSsedan 1618