SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bevars [-va´rsel.-vars´] interjektion be·varsbevare oss! ngt åld.Nolläv. i adverbiell an­vändning, med markering av avstånds­tagandeminsann hon ska ju bevars vara så fin av sigsedan 1783samman­dragning av Gud bevare oss