SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`dra äv. åld. bi`dragabi`draga verb bidrog bidragit, pres. bidrar äv. åld. bidrager bi|­drag·it1ut­föra sin del av en gemensam in­sats Nollhon bidrog till kabarén med en ny­skriven visaflyg­platsen kan bidra till att stimulera närings­livet i regionenbidra (till ngt/att+V) (med ngt/att+V)sedan 1718efter ty. beitragen med samma betydelse; jfr 1bi och dra 2skjuta till under­stöd för ngt samh.han bidrog med en hundra­lapp till in­samlingenstaten bi­drar med 50% och kommunen med 25%bidra med ngt (till ngt)sedan 1809Subst.:bidragande; bidrag