SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bild substantiv ~en ~er bild·en1(plant) före­mål som för syn­sinnet åter­ger en del av verkligheten el. ngt som kunde vara verkligt; om teckning, målning, fotografi m.m. konstvet.rum.bildformatbildkompositionfärgbildgruppbildhalvbildhelbildnärbildomslagsbildögonblicksbilden medalj med konungens bildpå bilden ser man gränden strax till höger om dom­kyrkantext och bilder var dåligt sam­ordnadehans bilder har ut­vecklats i romantisk riktningi det moderna sam­hället över­sköljs vi av bildervill du ta en bild av oss?ngn gång äv. ut­vidgat till tre dimensioneri sammansättn. helgonbildäv. om det optiska fenomenet i sigröntgenbildspegelbildlinsen projicerar en bild på nät­hinnanäv. om ngt (i verkligheten) som ger tydliga syn­intryckvanligen i sammansättn. JFRcohyponymefterbild bildverkanstadsbildstjärnbildäv. om (ungefär) det skol­ämne som förr hette ”teckning”bildlärarehon under­visar i svenska och bildi sammansättn. äv. bildligt om hörsel­intryckklangbilden bild (av/på ngn/ngt/SATS)negativ bildfotografisk bild med om­kastade ljusa och mörka partier i förhållande till motivetpositiv bildfotografisk bild med rätt åter­givna ljusa och mörka partier i förhållande till motivetrörliga bilderfilm, television eller videout­ställningens installationer bestod av ljud­klipp och rörliga bilder sedan 1707av ty. Bild med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.; jfr beläte 2före­ställning som ger en helhets­uppfattning av ngt vanligen av ngn komplicerad före­teelse med många in­gående delar psykol.JFRcohyponymåskådning 1cohyponymbegrepp 2 helhetsbildverklighetsbildrapporten ger en god bild av det ekonomiska lägetden nya biografin lägger egentligen inget nytt till bilden av Churchilli vissa ut­tryck äv.samman­hang hemlighets­makeri hör till bilden när en ny styrelse ska väljasen bild (av ngn/ngt)finnas/vara med i bilden vara med i samman­hangetvid många sjö­olyckor finns alkohol med i bilden komma in i bildenkomma med i samman­hangetdet är när det gäller den ekonomiska redo­visningen som revisorn kommer in i bilden sedan ca 16703(beteckning för) före­teelse som ett visst tanke­innehåll (kan) liknas vid särsk. i litterära fram­ställningar språkvet.JFRcohyponymsymbol 2cohyponymmetaforcohyponymliknelse bildspråksinnebildhan talar gärna i bilderkorset som bild för den kristna tronsedan 1721Svenska bilder.Titel på diktsvit av Carl Snoilsky (1880 och senare) och film av Hasse Alfredson och Tage Danielsson (1964)