SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bil`dspråk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bild|­språk·et1språkligt uttrycks­sätt som känne­tecknas av rikedom på bilder och liknelser språkvet.Harry Martinsons raffinerade bildspråksedan 17932sätt att ut­trycka sig i (synliga) bilder hos bild­konstnär konstvet.sedan 1815