SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bilingual [-liŋgva´l] adjektiv ~t bi·lingu·alsom behärskar två språk mer el. mindre som moders­mål admin.språkvet.SYN.synonymtvåspråkig 1 sedan 1904till 2bi- och lat. lin´gua ’tunga; språk’