SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
biotisk [´-] adjektiv ~t bi·ot·isksom åstad­koms av levande organismer om process el. miljö­faktor e.d. admin.af.biol.MOTSATSantonymabiotisk de biotiska faktorerna i ett eko­system, allt­så växterna och djurensedan 1940till grek. bi´os ’liv’