SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`satsordföljd substantiv ~en ~er bi·sats|­ord·följd·ensär­skild ord­följd som känne­tecknar bi­satser i mots. till huvud­satser språkvet.svenskan har all­tid rak bisatsordföljd, dvs. subjektet kommer före predikatetsedan 1904