SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bisektri´s substantiv ~en ~er bi·sekt·ris·enlinje som delar en vinkel i två lika delar mat.konstruera bisektrisen till vinkeln Asedan 1860av fra. bissectrice med samma betydelse; till lat. bis´ ’två gånger’ och sec´trix (li´nea) ’skärande (linje)’