SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bju`da verb bjöd bjudit bjuden bjudna, pres. bjuder bjud·er1ibl. med partikel, särsk.igen, ut på egen bekostnad ställa (ngt för­månligt) till förfogande för ngn; särsk. betr. mat, dryck, under­hållning, hus­rum etc. komm.sociol.bjudcigarrbjuda på kaffebjuda flottta en konjak till, jag bjuderföre­taget bjöd alla ny­anställda på mid­daghem­körningen bjuder firman påde bjöd hem några vännerhan bjöd ut henne på lyx­kroghon tycker om att gå bort men bjuder aldrig i­genibl. med förväntan om mot­prestationbjuda in en gäst­föreläsareäv. i ut­tryck för att man fri­villigt ger an­ledning till kritik, av­und e.d.vard.somliga kommer att säga att vi hjälper klubben för att själva få reklam – men det bjuder vi påäv.erbjuda efter duellen bjöd han sin mot­ståndare handenbjuda (ngn) ((på) ngt), bjuda (in/ut) (ngn) (till ngt), bjuda (igen)bjuda med armbågensearmbåge sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. biuþa; gemens. germ. ord, urspr. ’tillkänna­ge’ 2ofta med partikelnöver förklara sig redo att betala viss summa för ngt; vid friare köpslagning, t.ex. auktioner ekon.JFRcohyponymöverbjudacohyponymerbjuda 1 5000 kr bjudet ― första, an­dra ...4000 kr är bjudet ― vill någon bjuda över?kvälls­tidningen bjöd henne en o­känd summa för brevenspec. vid hus­köp e.d. (om preliminärt el. slut­giltigt bud)bjuda på lägenhetende bjöd två miljoner för villanbjuda (ngn) BELOPP (för ngt), bjuda över (ngn/ngt)sedan 1402öppet brev utfärdat på Stegeholm av Bo Jonssons änka Katarina om gårdsförsäljning (Svenskt Diplomatarium)3ibl. med partikel, särsk.under, över ut­fästa sig att spela hem visst an­tal stick på visst sätt i kort­spel, särsk. bridge spel.Syd bjöd 6 hjärter, vilket dubbladesVäst bjöd över sin handNord hade så bra kort att 3 sang närmast var att bjuda under sin handbjuda ngt, bjuda över/under (ngn/ngt)sedan 18384tillhanda­hålla möjligheter till verksamheter, upp­levelser o.d. NollJFRcohyponymerbjuda 1 kom till Paris och se vad staden har att bjudalivet har så mycket att bjudabjuda ((på) ngt)sedan 17455i vissa ut­tryck an­stränga sig att åstad­komma ngn in­sats Nollsvenskarna bjöd bra mot­ståndbjuda ngtbjuda ngn/ngt spetsensespets 1 sedan förra hälften av 1400-taletÖstnordiska och latinska medeltidsordspråk6ge befallning om ngt, ofta med icke-språkliga medel ngt åld.komm.JFRcohyponympåbjuda en bjudande stämmaen bjudande pliktsam­vetet bjöd honom att talachefen bjöd tystnad med sin vanliga yviga gestäv. försvagatsäga åld.JFRcohyponymbjuda 1 bjuda god­nattbjuda far­välbjuda ngn att+V, bjuda ngtsedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenSubst.:vbid1-119877bjudande, bjudning (till 1 - 3)