SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
blanda iho´p verb blandade blandat bland·ar i|­hopfelaktigt föra samman (före­teelser som bör hållas i­sär) till en o­ordnad grupp NollSYN.synonymförblanda JFRcohyponymförväxla blanda ihop dikt och verklighetäv. med konstruktionsväxlinghan måste ha blandat i­hop det med en tidigare händelseblanda ihop ngn/ngt med ngn/ngt, blanda ihop ngrasedan 1538Subst.:vbid1-120219ihopblandande, vbid2-120219ihopblandning