SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
blö`tröta substantiv ~n blöt|­röt·an(typ av) växt­sjukdom som inne­bär att an­gripna delar löses upp i en slemmig massa särsk. på potatis och rot­frukter; orsakad av vissa bakterier (el. svampar) bot.sedan 1860