SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bod substantiv ~en ~ar bod·en1lokal för försäljning i mindre skala vanligen av speciella varor, ibl. inte helt affärsmässigt handel.rum.JFRcohyponymaffär 1cohyponymbutik boddiskkryddbodman kan köpa hemslöjds­arbeten i boden bred­vid museetsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. boþ; gemens. germ. ord; bildat till 1bo; jfr även bonde, bur, bygga 2mindre och enklare byggnad för förvaring eller till­fällig vistelse anv. som ut­hus el. vid o­lika typer av rörliga verksamheter af.rum.JFRcohyponymskjulcohyponymlider fiskebodfäbodsjöbodvisthusbodsedan början av 1300-taletSkåne-Lagen