SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`khandel substantiv ~n bokhandlar bok|­handl·arbutik för försäljning av böcker och an­dra tryck­saker jämte pappersvaror, kontors­material m.m. bok.handel.rum.JFRcohyponymboklåda bokhandelsbiträdeen antikvarisk bokhandelen bokhandel med en stor presentavdelningäv. med tanke på hela detalj­handeln med böckeri best. f. sing. hennes nya roman finns nu i bokhandelnmånga an­ser att bokhandelns kris till stor del beror på nät­handelnsedan 1830Pluralen bokhandlar är helt korrekt. Förr rekommenderades boklådor som pluralform, tydligen för att det dubbeltydiga bokhandlarna (butikerna, butiksägarna) skulle undvikas. Numera har man kommit fram till att priset för att undvika den dubbeltydigheten var för högt; en boklåda är knappast detsamma som en bokhandel.