SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`ksamling substantiv ~en ~ar bok|­saml·ing·en(större) samling böcker som ofta är särsk. intressanta el. svår­åtkomliga bok.rum.hon donerade sin unika boksamling till Upp­sala universitetsedan 1758