SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bokstavsskrift [bo`k-el.bok`-] substantiv ~en bok·stavs|­skrift·enskrift­system där varje tecken i huvud­sak mot­svarar ett språk­ljud i mots. till an­dra skrift­system språkvet.JFRcohyponymbildskriftcohyponymstavelseskriftcohyponymljudskrift sedan 1825; 1582: bokstafvaskrift