SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`lagsman substantiv ~nen bolagsmän, best. plur. bolagsmännen bo·lags|­mann·endel­ägare i handels- eller kommandit­bolag ekon.yrk.sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. bo­lags maþer