SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
boll [bål´] substantiv ~en ~ar boll·en1klot­runt före­mål som an­vänds som redskap för lek eller spel i lämpligt format för att kastas, sparkas, slås etc.; vanligen tämligen mjukt och med god studsförmåga sport.JFRcohyponym1kula 1cohyponym1klot bollspelbadbollfotbollgolfbollgummibollläderbollplastbollhan pumpade upp bollenbollen låg i grannens träd­gårdäv. i beteckningar på spel (el. med tanke på spel i all­mänhet)vanligen i sammansättn. fotbollhandbollspela bolläv. all­männare, spec. om redskap med mot­svarande funktion men ngt annan formvanligen i sammansättn. badmintonbollmedicinbollrugbybollspec. äv. om mindre, runda före­målhårbollsnöbollröda bollar i granenrund som en bollse1rund 1 tom i bollen1dum i huvudetvard.om man ställer så­dana frågor som ”när visste du att du skulle vinna?” måste man ju vara helt tom i bollen 2mentalt ut­tröttadefter en hel dag på bok­mässan kände hon sig helt tom i bollen sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. balder; gemens. germ. ord, besl. med bulle; jfr även 1bal, 2ball, ballong, emballera 2runt sport­redskap som befinner sig i spel och är (till­fälligt) till­gängligt för spelaren i fråga; med ton­vikt på betydelsen av redskapets rörelse etc. för spelet e.d. sport.JFRcohyponymboll 1 bollbehandlinglöpbollmarkbollhon fick bollen i närheten av straff­områdetNN nickade in en hög boll från ONhan slog en fin boll för NN att springa påspec. i tennis och liknande spelspel­moment som varar medan bollen är i spel matchbollmatchens bästa boll av­slutades med en dödande smashbollen är/ligger hos ngnngn har möjlighet eller skyldighet att handlafacket har sagt sitt, och nu ligger bollen hos före­taget döda bollenslå ett o­tagbart slagsärsk. i racketsporterhon är en typisk attackspelare och en mästare på att döda bollen ha många bollar i luften hålla på med många o­lika sakerhan passar som mäklare efter­som han klarar att ha många bollar i luften sam­tidigt sedan 1587Bollen är rund.Yttrande av fotbollsspelaren Gunnar Gren, med den ungefärliga innebörden att det är svårt att förutsäga fotbollsmatchers resultat