SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bom`ullskrut substantiv ~et bom·ulls|­krut·etett kraftigt spräng­ämne som huvud­sakligen ut­görs av cellulosa­nitrat och kan fram­ställas bl.a. av bom­ull och salpeter­syra ngt åld.tekn.JFRcohyponymcellulosanitratcohyponymnitrocellulosa bomullskrut in­går i de flesta moderna, rök­svaga krutsortersedan 1847