SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
borgenä´r [bårj-] substantiv ~en ~er borg·en·är·enpart i en ekonomisk överens­kommelse som har fordringar på den an­dra parten om person, före­tag etc. ekon.jur.yrk.SYN.synonymfordringsägare JFRcohyponymgäldenär borgenärerna kommer in­om kort att begära före­taget i konkurssedan 1678bildn. till borga 1 i den äldre bet. ’låna ut’