SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bortom [bårt`-] preposition bort|­om(långt vidare) på an­dra sidan av (ofta) ngn geografisk före­teelse e.d. NollJFRcohyponym1bakomcohyponym2bortanförcohyponymutom 2 bortom de blånande bergenäv. betr. tidhon ville förlänga perspektivet bak­åt, bortom renässansenäv. bildligtspråket bortom logikeno­överskådliga krafter bortom gott och ontsedan 1430–50Fem Mose böckerfornsv. bort um; se bort, 2om Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.Dan Andersson, ur inledningsdikten till Svarta ballader (1917)
2bortom [bårt`-] adverb bort|­om(i position) på an­dra sidan av ngn plats som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym2bakomcohyponym1bortanför de hade över­skridit floden och trängt vidare där bortomäv. betr. tidvi måste ha god framför­hållning, till 2015 och där bortomsedan 1827se 1bortom