SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`stadsnämnd substantiv ~en ~er bo·stads|­nämnd·enstatlig myndighet med upp­gift att hand­lägga bostadsfrågor nu­mera en del av Statens bostadskreditnämnd rum.samh.hon vände sig till bostadsnämnden för att få sin höga hyra prövadsedan 1923