SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`stadspolitik substantiv ~en bo·stads|­pol·it·ik·enpolitiska åt­gärder i syfte att reglera bostadsförhållandena särsk. genom plan­läggning av bostads­områden och lånebestämmelser för ny- och om­byggnad pol.sedan 1935