SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`ställe substantiv ~t ~n bo|­ställ·etfastighet som upp­låts åt vissa befattnings­havare urspr. som en del av lönen rum.samh.prästboställesedan 1693