SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
botten [båt´-] substantiv bottnen el. ~, plur. bottnar bottn·enyta som ut­gör (inre och) undre begränsning av före­mål som har viss våg­rät ut­sträckning och som vanligen (i sin naturliga position) fungerar som ngt slags behållare; särsk. om undre begränsning av vatten(samling) Nollsandbottensjöbottenman kunde se sjö­gräset på bottnendet fanns ett lönn­fack i lådans bottendimman låg tät i botten av dalenriset var vid­bränt i botten av kastrullenbotten gick ur den blöta kartongendet var vatten på botten av ekanspec. om nedersta våningen i (hög)husde bor på nedre bottenibl. med tanke på mark el. om­rådepå svensk bottenpå ut­ländsk bottenäv. ut­vidgatundersta (eller innersta) lager eller skikt selleribottenskäggbottensängbottenträskobottentårtbottenvita ränder på ljus­blå bottenäv. bildligt, spec. om lägsta (abstrakta) nivå e.d.priserna har nått bottenpå sam­hällets bottenlaget ligger i botten av tabellenspec. äv. med fram­hävande av egenskapen att vara grund­läggandehon har en akademisk grund­examen i bottenspec. äv. all­mänt ned­sätt.delvis i adjektivisk an­vändning vard.bottennoteringfilmen var bottenfesten var rena bottenbotten är nådd!i vissa sammansättn. äv. all­mänt förstärkandeo­erhört vard.bottendåligbottenärligbotten (av/i/på ngt)botten upp!drick ur!skål och botten upp! gå till bottensjunkaefter grund­stötningen tog det bara en timme innan far­tyget gick till botten gå till botten med ngtut­reda ngt grundligtför att kunna glömma och gå vidare var han först tvungen att gå till botten med sina problem ha många/dubbla bottnarkunna tolkas på (minst) två sättom yttrande e. d.många av replikerna i pjäsen hade dubbla bottnar i grund och bottense2grund inte finnas/vara någon botten i ngn/ngt ngn saknar gräns för matbehovdet verkar inte finnas någon botten i honom – han är all­tid hungrig! ○ äv. all­männaredet verkar inte finnas någon botten i den internationella alkoholfloden köra ngt i bottenhårt ut­nyttja ngt tills det förslitits eller förbrukatsefter ett an­tal miss­lyckade affärer var före­tagets ekonomi körd i botten socker i bottensesocker 1 spiken i bottense1spik 1 trampa gasen i bottense1gas sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. butn, botn; gemens. germ. ord, besl. med lat. fun´dus ’grund; botten’ Det som är botten i dig är botten också i andra.Gunnar Ekelöf, Jag tror på den ensamma människan (i Färjesång, 1941)