SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bowling [båv´-äv.´v-] substantiv ~en bowl·ing·enett kägel­spel där det gäller att rulla ett stort klot mot ett an­tal (vanligen 10) upp­ställda käglor för att slå ner så många som möjligt av dem sport.tid.spela bowlingsedan 1925av eng. bowling med samma betydelse, till bowl ’klot’; jfr boll, bulle