SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brisans [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en ~er bris·ans·en(kraftig) sönderslående verkan hos spräng­ämne etc. mil.den stora brisansen hos trotylsedan 1889av ty. Brisanz med samma betydelse; till brisant