SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
broka´d substantiv ~en ~er brok·ad·entjockt, mönstrat siden­tyg ofta med in­slag el. botten av guld- el. silver­tråd kläd.brokadbandbrokadklänningguldbrokadsilverbrokaden klänning i ljus­blå brokadsedan 1522Peder Månssons Skrifter på svenskaav ita. broccato med samma betydelse, till broccare ’smycka’, till brocco ’spets; pinne’; jfr broccoli, brosch