SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bygg`nadsstyrelse substantiv ~n ~r bygg·nads|­styr·els·envanligen best. f. sing. och med versal statlig myndighet som förvaltar statens byggnader och har in­seende över offentlig hus­byggnad samh.sedan 1917