SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bygg`nadsverk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bygg·nads|­verk·etstor, märklig eller konst­full byggnad ofta av symbolisk karaktär arkit.prakt­fulla byggnadsverk från Ludvig XIV:s tidibl. om byggnad som inte har huskaraktär, t.ex. vatten­tornsedan 1835