SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rdsadel substantiv ~n börds|­adeln(samman­fattningen av) alla personer med ärftligt adelskap mest vid beskrivning av äldre förh.admin.samh.mot­sättningarna mellan bördsadeln och ämbets­adeln på 1600-taletsedan 1841