SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cen`terparti substantiv ~et ~er center|­parti·etvanligen best. f. sing. politiskt parti som före­träder en medel­väg mellan socialism och konservatism och i Sverige är den främsta före­trädaren för lantbruksintressena pol.JFRcohyponym1center 3 centerpartiets in­brytningar i stor­städerna på 1970-taletsedan 1887