SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
charmant [-aŋ´tel.-an´t] adjektiv, neutr. ~ charm·antmycket förtjusande särsk. om kvinna el. om före­mål med an­knytning till kvinna admin.psykol.han dinerade med en charmant damden charmanta expediten i parfym­affärenäv.utom­ordentlig styckets av­slutning är charmanten charmant prestation av det svenska lagetsedan 1716