SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
chuck [∫-el.ç-] substantiv ~en ~ar chuck·enan­ordning där roterande verk­tyg eller arbets­stycke kan spännas fast verkt.borrchucksvarvchucksedan 1896av eng. chuck med samma betydelse; av fra. choc ’stöt’; jfr chock