SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
civi`lkurage substantiv ~t [-a´∫et] civ·il|­kur·ag·etförmåga att utan fruktan hävda sin egen stånd­punkt gent­emot överhet e.d., och trots risk för straff e.d. psykol.hon visade stort civilkurage genom att skriva på protest­listansedan 1955efter ty. Zivilcourage; efter fra. courage civil med samma betydelse