SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cyberneti´k [s-] el. kyberneti´kkyberneti´k [k-] substantiv ~en cybern·et·ik·en, kybern·et·ik·enen vetenskap som studerar maskiners förmåga att tillgodo­göra sig information och kontrollera att detta skett, och analogt mot­svarande förmåga hos levande varelser af.JFRcohyponymkommunikationsteoricohyponyminformationsteori sedan 1951av eng. cybernetics med samma betydelse; till grek. kyberne´tes ’styr­man; ledare’, till kybernao´ ’styra; leda’