SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dagsbot [dak`s-] substantiv ~en dagsböter dags|­bot·envanligen plur. bötes­straff vars storlek beror på den dömdes in­komst och som mäts i av­gift per dag samh.5 dagsböter à 100 kronordagsböter (för ngt)sedan 1842