SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
da`na verb ~de ~t dan·arskapa eller ut­forma på lämpligt sätt ngt högt.NollJFRcohyponymfostra vi danar själva vår fram­tidkaraktären danas i mötet med an­dra människordana ngt, dana ngn (till ngt)sedan 1685av da. danne med samma betydelse; till 2dan Subst.:vbid1-132641danande, daning