SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1da`ta substantiv, plur. upp­gifter (om ngt) av förhållandevis exakt slag gärna resultat av mätningar e.d.; ofta i sifferform af.JFRcohyponymfaktum databankdatainsamlinghårddatamjukdatanya data med­för att hans teori måste reviderasvärde­fulla data om radio­aktivitetens effekt på människordata (om ngn/ngt/SATS)sedan 1743; 1950-talet om dator­baserade upp­gifterav lat. dat´a, plur. av datum
2da`ta substantiv ~n dator dat·ansystem som fort­löpande på elektronisk väg lagrar (vissa) upp­gifter och bearbetar dem på beordrat sätt med hjälp av program vard.; över­gripande beteckning i allmän­språketdatabehandl.JFRcohyponymdatabehandlingcohyponymdataregister dataintrångdatanörddataoperatördataspelupp­gifterna ligger på datadokumentet har skannats in och lagts över på datangn gång äv. om själva maskinen el. an­läggningenvard.datan har kraschat, så vi får ingen­ting gjort(på) datasedan 1960-taletkortord för datamaskin