SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deflation [-∫o´n] substantiv ~en de·flat·ion·en1sänkning av den all­männa pris­nivån dvs. upp­gång av penning­värdet ekon.MOTSATSantonyminflation efter börs­kraschen 1929 följde en förödande deflationsedan 1924modern bildn. till lat. defla´re ’blåsa bort’; jfr inflation 2bort­transport av vinden av lösa partiklar geogr.geol.JFRcohyponymabrasioncohyponymjordflykt deflationsökensedan 1906