SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
deiktisk [dej´-] adjektiv ~t deikt·iskut­pekande särsk. om språkligt ut­tryck som hän­visar till ngt i den aktuella situationen admin.språkvet.vid deiktisk syftning före­kommer ofta pronomenet ”den här”sedan 1904av grek. deiktikos´ med samma betydelse, till deiknyn´ai ’(att) visa’