SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
demonise´ra verb ~de ~t demon·is·er·arfram­ställa som ond­sint och demonisk allmän värderingi krigs­propagandan demoniserades fiendenibl. ngt försvagatoppositionens försök att demonisera regeringendemonisera ngn/ngtsedan 1887; ökad anv. på 1990-taletSubst.:vbid1-868928demoniserande, vbid2-868928demonisering