SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
demonstre´ra verb ~de ~t de·monstr·er·ar1före­visa och sam­tidigt förklara funktions­sätt o.d. komm.JFRcohyponympresentera han demonstrerade den nya kopiatorndemonstrera ngt/SATS (för ngn)sedan 1729av lat. demonstra´re, eg. ’visa grundligt’; jfr monstrans, monter, mönster 2göra (ngt) tydligt för publik e.d. komm.JFRcohyponymådagalägga regeringen ville gärna demonstrera handlings­krafthemma­laget demonstrerade sin fina vårformdemonstrera ngt (för ngn)sedan 18423del­ta i kollektiv menings­yttring pol.demonstrera på 1 majstudenterna demonstrerade för högre studie­medeldemonstrera (för/mot ngn/ngt/SATS)sedan 1853Subst.:vbid1-133845demonstrerande, vbid2-133845demonstrering; demonstration